Dostępne kursy

Course Image Po prostu: Big Data
Nie wiesz o co tyle szumu z tym Big Data? Co chwila natykasz się na to pojęcie, w bardzo różnych produktach?

Ta prezentacja pozwoli Ci zrozumieć skąd się wzięły systemy Big Data i w jaki sposób działa najpopularniejszy z nich.

Wykład jest wstępem, do technicznego szkolenia z zastosowań systemów Big Data, które pojawi się niebawem na noite.academy.

Zawartość:

 • zaczniemy od przyczyn powstania systemów Big Data
 • krótko zdefiniujemy Big Data
 • zahaczymy o problemy współczesnych systemów bazodanowych
 • omówimy powstanie Hadoop
 • i zasadę działania algorytmu Map Reduce (prawie w 2 zdaniach)
 • wnioski o ograniczeniach Hadoop nasuną się same
 • system operacyjny dla danych - czyli ekosystem aplikacji Hadoop
  • HDFS / MapReduce
  • Sqoop
  • Flume
  • Kafka
  • HBase
  • Hive
  • Impala
  • Accumulo
  • SOLR
  • Tajo
  • HUE
  • Whirr
  • Zookeeper

A to wszystko w niecałe dwa kwadranse..

Course Image FREE LINUX BASIC - 063 - Podstawowe informacje o mechanizmie RAID w systemie Linux
Dla administratora utrata danych równoznaczna jest z utratą premii, a czasami pracy. Metody wykorzystania redundancji dysków zostały usystematyzowane już dawno i praktycznie nie możliwe jest funkcjonowanie administratora nie znającego tych pojęć.

Zakres kursu:
 •     Mechanizm RAID oraz poziomy jego pracy
 •         RAID 0
 •         RAID 1
 •         RAID 2
 •         RAID 3
 •         RAID 4
 •         RAID 5
 •         RAID 6
 •         RAID 0+1
 •         RAID 1+0
 •     RAID programowy w systemie Linux
 •     Kontrolery FakeRAID w systemie Linux
Film powstał na podstawie e-booka dostępnego w serwisie: https://noite.pl/
Course Image FREE LINUX BASIC - 073 - Zakończenie pracy z systemem

Kurs ten da ci praktyczną wiedzę, jak poprawnie zamknąć lub ponownie uruchomić system. Poznasz mechanizm planowania zatrzymania lub restartu systemu o określonej godzinie lub cyklicznego wykonywania tej operacji.

Zakres kursu:

 •     Zamykanie systemu
 •     Polecenie shutdown
 •     Polecenie halt reboot, poweroff.
 •     Wykorzystanie procesu init
 •     Wykorzystanie systemu at oraz cron

Słowa kluczowe: shutdown, poweroff, init, at, crontab

Film powstał na podstawie e-booka dostępnego w serwisie: https://noite.pl/

Course Image FREE LINUX BASIC - 075 - Użytkowanie konsoli tekstowej

Zagadnienia poruszane w tym kursie, pozwolą Administratorowi zbudować wiedzę, jak zalogować się do systemu poprzez zdalną konsolę. Dają możliwość praktycznego poznania aplikacji Putty oraz protokołów Telnet czy SSH, umożliwiających zestawienie połączenia. A na koniec Administrator dowie się, jak wyświetlić informacje o użytkownikach w sieci. 

Zakres kursu:

 •     Informacje o zalogowanych użytkownikach
 •     Proces inicjalizacji powłoki
 •     Logowanie z wykorzystaniem zdalnej konsoli
 •     Programy komunikacji z systemem SSH
 •         Aplikacja PuTTY
 •         Aplikacja WinSCP
 •         Aplikacje komercyjne
 •     Jednoczesna praca na wielu zdalnych systemach

Słowa kluczowe: last, mlngett, agetty, cat, cssh, ls, echo, su, id, clear, mc, export, tput, infocmp, toe, captoinfo, infotocap, tset, tic


Film powstał na podstawie e-booka dostępnego w serwisie: https://noite.pl/

Course Image FREE LINUX BASIC - 076 - Praca z powłoką

Kurs ten da ci praktyczną wiedzę, jak rozmawiać z systemem. Poznasz polecenia i komendy, jak układać je w sekwencje, aby powłoka mogła je odpowiednio zinterpretować. Dowiesz się, jak ze zwykłego użytkownika stać się administratorem. 

Zakres kursu:

 •     Znak zachęty
 •     Pierwsze komendy
 •     Sekwencje komend
 •     Sytuacje awaryjne - problemy
 •     Kontynuacja linii
 •     Cytowanie znaków
 •     Polecenie su
 •     Czyszczenie zawartości ekranu

Film powstał na podstawie e-booka dostępnego w serwisie: https://noite.pl/

Course Image FREE LINUX BASIC - 078 - Zaawansowane mechanizmy obsługi terminala tekstowego
Zagadnienia poruszane w tym kursie dadzą Ci praktyczną wiedzę o mechanizmach obsługi terminala. Zbudujesz wiedzę, jak obsługiwać klawiaturę i do czego służą klawisze specjalne. Na koniec pokażemy sposób modyfikacji wyświetlania czcionek.

Zakres kursu:
 •     Klawisze specjalne
 •     Obsługa klawiatury w systemie Linux
 •     Składanie symboli
 •     Modyfikacja czcionek konsoli tekstowej
Słowa kluczowe: setkeycodes, consolechars, setfont

Film powstał na podstawie e-booka dostępnego w serwisie: https://noite.pl/
Course Image FREE LINUX BASIC - 080 - Wyświetlanie informacji o dacie i godzinie

W tym kursie dowiesz się, jak ważną rzeczą jest pilnowanie czasu. Administratorzy, jako strażnicy synchronizacji czasu, znajdą tu wiele pomocnych poleceń, służących wyświetlaniu, modyfikowaniu i ustawianiu czasu. 

Zakres kursu:

 •         Data i czas
 •         Wyświetlenie informacji o dacie i czasie
 •         Zmiana daty i czasu
 •             Ustawianie czasu systemowego
 •             Ustawianie czasu sprzętowego
 •             Synchronizacja czasu poprzez sieć Internet
 •         Kalendarz
 •     Modyfikacja ustawień regionalnych w dystrybucjach
 •     Modyfikacja zegara sprzętowego

Słowa kluczowe: ntpdate, ncal

Film powstał na podstawie e-booka dostępnego w serwisie: https://noite.pl/

Course Image FREE LINUX BASIC - 081 - Wyświetlanie informacji o sprzęcie, systemie oraz użytkownikach

W tym kursie zapoznasz się z podstawowymi poleceniami systemu Linux przeznaczonymi dla administratora. Przedstawiono tu polecenia : arch, uname, domainname, hostname, id, logname, uptine, finger, whoami, who oraz wiele ciekawych zagadnień, które na pewno w przyszłości mogą Ci bardzo pomóc. Dzięki znajomości tych poleceń administrator będzie mógł uzyskać informacje opisujące system, zmodyfikować nazwę hosta, identyfikować użytkowników, zdobywać informacje o kontach i logowaniach użytkownika. 

Zakres zagadnień:

 •     Architektura komputera oraz identyfikacja sprzętu
 •     Wyświetlenie informacji o dystrybucji
 •     Wyświetlanie oraz modyfikacja nazwy hosta
 •     Identyfikacja bieżącego użytkownika
 •     Wyświetlanie informacji o aktywnych kontach
 •     Wyświetlanie informacji o logowaniach
 •     Polecenia logname, whoami oraz who
 •     Polecenie finger
 •     Polecenie uptime

Film powstał na podstawie e-booka dostępnego w serwisie: https://noite.pl/

Course Image FREE LINUX BASIC - 087 - Użytkowanie konsoli tekstowej

Jeżeli w systemie Linux wszystko jest plikiem, to polecenie podające informacje o plikach jest jednym z ważniejszych poleceń dla administratora. Kurs ten da ci praktyczna wiedzę na temat polecenia ls wraz z jego opcjami. Nauczysz się wykorzystywać poszczególne opcje do zadań związanych z wyświetleniem informacji na temat danego pliku bądź katalogu. 

Zakres zagadnień:

 •     Polecenie ls - składnia
 •     Katalogi i pliki ukryte
 •     Rozszerzony wynik polecenia ls
 •     Formaty wyświetlania listy
 •     Kolory polecenia ls
 •     Sortowanie wyniku polecenia ls.
 •     Czasy przypisane plikom
 •     Wyświetlanie wyników polecenia ls
 •     Pełne informacje o pliku - polecenie stat

Kluczowe pojęcia: ls, echo, su, dircolors, mkdir, stat

Film powstał na podstawie e-booka dostępnego w serwisie: https://noite.pl/

Course Image FREE LINUX PRO - 154 - Powłoka Bash - obsługa komend oraz wyszukanie plików

Ważnym aspektem pracy administratora, jest zrozumienie czym są komendy.

W systemie Linux istnieje wiele narzędzi umożliwiających zlokalizowanie pliku binarnego, który zostanie wykorzystany, jeżeli wydana zostanie komenda w powłoce. Poznanie tych narzędzi pozwoli na uniknięcie błędów podczas pracy z systemem, co w niektórych przypadkach może mieć poważne konsekwencje. W mikro-kursie tym opisano zarówno w jaki sposób uruchamiać komendy, jak zlokalizować je za pomocą poleceń typu which oraz sposób szybkiego wyszukiwania plików z wykorzystaniem narzędzia locate. W systemie Linux rozszerzenia nie są traktowane jako główny mechanizm określania typu plików. Odpowiada za to zawartość pliku. Aby określić co zawiera plik:

 • czy jest on plikiem wykonywalnym, a jeżeli, tak to dla jakiej architektury,
 • czy jest on może plikiem z danymi,
 • jakiego jest typu,

można skorzystać z omawianego w tym mikro-kursie polecenia file.

Zakres kursu:

 •     Obsługa komend
 •         Uruchamianie komend
 •         Ustalanie informacji o pozycji pliku wykonywalnego
 •         Ustalanie pozycji pliku
 •         Polecenie file
 •         Lokalizacja plików w pakietach oraz repozytorium

Kluczowe pojęcia: echo, export, find, grep, dpkg, rpm

Film powstał na podstawie e-booka dostępnego w serwisie: https://noite.pl/

Course Image FREE LINUX PRO - 153 - Powłoka Bash - podstawowe informacje
Kurs przedstawia główne informacje na temat powłoki Bash, takie jak: przełączniki komendy bash, sposób uruchamiania powłoki w trybie zgłoszeniowym oraz interaktywnej oraz słowa zastrzeżone. Dodatkowo kurs pokazuje jak uruchomić powłokę w trybie restrykcyjnym.

Zakres tematyczny:
 •     Powłoka BASH
 •         Sposoby uruchomienia
 •         Powłoka z restrykcjami
 •     Uruchomienie powłoki
 •         Zastrzeżone słowa powłoki
 •         Tworzenie bloków instrukcji
 •         Praca z linią komend
 •     Polecenie grupujące
 •         Mechanizm podstawiania wartości wykonanych plików
Kluczowe pojęcia: cat, ls, cd, pwd, echo

Film powstał na podstawie e-booka dostępnego w serwisie: https://noite.pl/

Tytuł: *IPv6 - administracja*

Skoro mówi się, że publiczne adresy IPv4 się skończyły to sygnał dla administratorów, że temat jest super gorący i ważny. 
Szkolenie obejmuje następujące tematy: Budowa i struktura adresów IPv6. Adresy prywatne, publiczne i zarezerwowane ? Nowe formy komunikacji w sieci
czy DHCP jest potrzebny w sieciach IPv6 ?
Przykłady konfiguracji Wymagania wstępne: Znajmość tematyki IPv4
Link do sklepu:
ZAKUP DOSTĘPU DO SZKOLENIA W ramach szkolenia dostaniesz: - - dostęp do platformy wideokonferencyjnej - wykłady - - dostęp do e-booków - - dostęp do sesji on-line z instruktorem - - dostęp do zadań tzw. use-case'ów, które ułatwią Ci przećwiczenie zdobytej wiedzy - - dostęp do portalu egzaminacyjnego, gdzie będziesz mógł sprawdzić poziom swoje wiedzy - - dostęp do formularza oceny kursu a do tego jeszcze: - - certyfikat udziału w szkoleniu, - - możliwość odpłatnego podejścia do egzaminu certyfikującego potwierdzającego Twoje umiejętności i wiedzę z zakresu administracji adresami IPv4 Cena szkolenia - 123 PLN - Link do sklepu
Forma i czas trwania szkolenia: synchronicznie - twoja obecność mile widziana: 6 godzin sesji on-line (patrz terminy sesji z instruktorem), asynchronicznie - pracujesz samodzielnie, kiedy chcesz,skąd chcesz, jak długo potrzebujesz - 5 dni. Termin rozpoczęcia szkolenia:18.04.2016 Sesje z instruktorem: poniedziałek, wtorek, środa i piątek godzina 18.30-20.00

Chociaż mówi się, że publiczne adresy IPv4 się skończyły (prawda/fałsz?) to jeszcze długo będą one w użyciu w przestrzeni adresowej. To sygnał dla administratorów, że temat jest ciągle gorący i ważny. Adresacja IPv4 - prawdziwy administrator MUSI rozumieć istotę adresacji i umieć wdrożyć IPv4 w swojej sieci. Ten kurs przygotuje Ciebie do prawidłowego administrowania adresami IPv4.
Szkolenie obejmuje następujące tematy: Budowa i struktura adresów IPv4. Adresy prywatne, publiczne i zarezerwowane, Konwersja systemu dwójkowego na dziesiętny (i odwrotnie), Podział sieci na podsieci (równa ilość hostów w podsieci), Podział sieci na podsieci (Variable Length Subnet Mask), Mechanizmy sumaryzacji adresów IPv4. Wymagania wstępne: brak
Zakup dostęp do szkolenia:
Link do sklepu W ramach szkolenia dostaniesz: - - dostęp do platformy wideokonferencyjnej - wykłady - - dostęp do e-booków - - dostęp do sesji on-line z instruktorem - - dostęp do zadań tzw. use-case'ów, które ułatwią Ci przećwiczenie zdobytej wiedzy - - dostęp do portalu egzaminacyjnego, gdzie będziesz mógł sprawdzić poziom swoje wiedzy - - dostęp do formularza oceny kursu a do tego jeszcze: - - certyfikat udziału w szkoleniu, - - możliwość odpłatnego podejścia do egzaminu certyfikującego potwierdzającego Twoje umiejętności i wiedzę z zakresu administracji adresami IPv4 Cena szkolenia - 50 PLN - Link do sklepu
Forma i czas trwania szkolenia: synchronicznie - twoja obecność mile widziana: 6 godzin sesji on-line (patrz terminy sesji z instruktorem), asynchronicznie - pracujesz samodzielnie, kiedy chcesz,skąd chcesz, jak długo potrzebujesz - 5 dni. Sesje z instruktorem: poniedziałek, wtorek, środa, piątek godzina 18.30-20.00


Course Image NOITE NET BASIC - Podstawy Sieci Komputerowych

Link do materiałów szkoleniowych na stronie noite.pl

NOITE NET BASIC

Podstawowe szkolenie, zbudowane tak aby mogły z niego skorzystać również osoby nie posiadające żadnej wiedzy informatycznej. Uczestnik po tym szkoleniu będzie w stanie samodzielnie uruchomić i podłączyć do Internetu niedużą firmową sieć. Szkolenie daje szeroki przekrój wiedzy o technologiach sieciowych, dzięki czemu administrator będzie w stanie rozumieć działanie sieci komputerowej, diagnozować i eliminować przyczyny problemów.

Szkolenie obejmuje treść 44 e-booków (mikro-kursów).

Wymagania wstępne:
Brak. Do szkolenia może przystąpić osoba bez żadnej wiedzy technicznej.

Zakres zagadnień:

 • Pojęcia podstawowe

 • Model ISO/OSI

 • Podstawy działania sieci komputerowych

 • Zasady konstruowania sieci Ethernet (STP/RSTP, PoE, VLAN, QoS)

 • Protokół ARP — protokół określania adresów

 • Sieci bezprzewodowe z rodziny 802.11

 • Protokół i adresacja IPv4 i IPv6

 • ICMP

 • Podstawowe protokoły: DNS, SMTP, POP, IMAP, FTP, HTTP, HTTPS

 • Protokoły: SNMP, DHCP, NetBIOS, VoIP, PPP,

 • Technologie: xDSL, PLC oraz sieci telewizji kablowych

 • Narzędzia administratora sieci

 • sniffery, analizatory sieci,

 • monitorowanie usług

 • Zarządzanie siecią lokalną (SNMP, RMON)

 • Bezpieczeństwo sieci (VPN, IDS/IPS)

 • Analiza bezpieczeństwa sieci i metody włamań

 • Zapora sieciowa (firewall)

Link do materiałów szkoleniowych na stronie noite.pl

Course Image NOITE NET DESIGN - Projektowanie oraz rozwiązywanie problemów w sieciach komputerowych

Link do materiałów na stronie noite.pl

NOITE NET DESIGN

Kurs ten ma na celu przygotowanie administratora między innymi do projektowania elastycznej struktury sieci komputerowej, tak aby spełnić zakładane warunki SLA. Wiąże się to z wiedzą na temat zapewniania maksymalnej możliwej dostępności systemów, również podczas procesu rozbudowy sieci. Ważnym tematem jest również bezpieczeństwo sieci i systemów, które może znacząco wpłynąć na dostępność usług świadczonych przez sieć.

Szkolenie obejmuje treść 8 e-booków.

Wymagania wstępne:
Szkolenie przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs NOITE NET BASIC lub posiadają wiedzę pokrywającą zakres tematyczny tego szkolenia.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:
 • umiejętność elastycznego zaprojektowania struktury sieci zapewniającej w przyszłości łatwą ewolucję i modyfikację oraz pozwalającej na stosowanie rozbudowanych polityk bezpieczeństwa,

 • umiejętność zaprojektowania okablowania strukturalnego,

 • umiejętność doboru sieciowych urządzeń pasywnych (technika miedziana i światłowodowa) i aktywnych,

 • umiejętność zaprojektowania sieci bezprzewodowej.


Zakres zagadnień:
 • Topologia i struktura sieci komputerowych

 • Rodzaje nośników

 • Technologia światłowodowa

 • Techniki łączenia światłowodów

 • Okablowanie strukturalne

 • Projektowanie sieci radiowych

 • Urządzenia warstwy fizycznej oraz łącza danych

 • Projektowanie sieci LAN oraz rozwiązywanie problemów


Course Image NOITE LINUX BASIC - Podstawy Systemu Linux

Link do szkolenia na stronie noite.pl

NOITE LINUX BASIC

Po ukończeniu szkolenia będziesz potrafił swobodnie poruszać się w systemie plików Linux (struktura katalogów oraz plików). Będziesz potrafił wyszukiwać potrzebne administratorowi informacje oraz wykonywać główne zadania użytkowe oraz proste zadania administracyjne: począwszy od instalacji systemu operacyjnego, odpowiednim przygotowaniu partycji dysku, poprzez administrację użytkownikami i zasobami.

Szkolenie obejmuje treść 129 e-booków (mikro-kursów).

Wymagania wstępne:
Wymagana jest podstawowa wiedza o sieciach i systemach komputerowych. Zalecane jest ukończenie kursu NOITE NET BASIC.

Zakres zagadnień:

 • poruszanie się wśród różnorodnych dystrybucji Linux i ich licencjonowaniu,

 • partycjonowanie dysków i instalacja podstawowych dystrybucji (CentOS, Fedora Core / Red Hat, Debian, OpenSUSE / SLES, Slackware, Mandriva),

 • wykorzystywanie powłoki graficznej oraz konsoli tekstowej,

 • uzyskiwanie informacji o sprzęcie, systemie oraz użytkownikach,

 • uzyskiwanie pomocy w systemie,

 • wyszukiwanie plików i w plikach,

 • wyrażenia regularne,

 • system plików: struktura katalogów

 • system plików: uprawnienia, linki sztywne oraz symboliczne, listy kontroli dostępu, atrybuty rozszerzone systemu plików,

 • konsolowe edytory tekstu i mechanizmy przetwarzania plików tekstowych,

 • procesy w systemie i ich monitorowanie,

 • kompresja danych,

 • archiwizacja danych i backupy,

 • repozytoria pakietów w dystrybucjach Linux,

 • zarządzanie użytkownikami i grupami,

 • powłoka Bash i jej funkcjonalność,

 • tworzenie zaawansowanych skryptów powłoki,

 • inne powłoki: tcsh, Ksh, Zsh,

Course Image NOITE LINUX PROF - Linux Średnio-zaawansowany

Link do szkolenia na stronie noite.pl

NOITE LINUX PROF

Po ukończeniu szkolenia będziesz zaawansowanym administratorem systemu Linux, posiadającym umiejętności instalacji oraz konfiguracji najważniejszych usług sieciowych. Dodatkowo uczestnik kursu będzie potrafił rozwiązać napotkane podczas pracy systemu Linux problemy zarówno na poziomie konfiguracyjnym jak i doboru czy implementacji usługi. Duży nacisk kładziony jest także na tematy obsługi mechanizmów sieciowych jądra systemu Linux, takie jak zapora sieciowa, translacja adresów ale także dodatkowych aplikacji sieciowych wspomagających analizę (sniffery, spoofery) oraz pracę systemu Linux w sieciach IP czyli tworzenie mostów sieciowych czy obsługa routingu dynamicznego.

Szkolenie obejmuje treść 192 e-booków (mikro-kursów).

Wymagania wstępne:
Uczestnik kursu powinien posiadać podstawową wiedzę na temat administracji systemem Linux. Zalecane jest ukończenie kursu NOITE LINUX BASIC.


Zakres zagadnień:

 • Licencjonowanie

 • Podstawowe informacje o mechanizmie RAID w systemie Linux

 • Budowa logicznej struktury dysku twardego

 • Proces instalacji podstawowych dystrybucji

 • Zaawansowane mechanizmy obsługi terminala

 • Zaawansowane mechanizmy zarządzania użytkownikami

 • System plików i katalogów

 • Zarządzanie zasobami pamięci masowych

 • Atrybuty rozszerzone systemu plików oraz właściwości jądra

 • Zaawansowane mechanizmy polecenia find

 • Metaznaki (Symbole wieloznaczne)

 • Porównywanie plików oraz generowanie sumy kontrolnej

 • Edytor strumieniowy

 • Wykorzystanie potoków oraz strumieni w filtrowaniu treści

 • Polecenia kodowania oraz dekodowania tekstu

 • Polecenie kontroli pracy procesów (kill)

 • Analiza pracy procesu

 • Modyfikacja priorytetu procesu

 • Ustawienia stacji roboczej z wykorzystaniem protokołu DHCP

 • Komunikacja w sieci lokalnej

 • Narzędzia obsługi transferu plików

 • Obsługa zdalnych sesji powłoki

 • Polecenia wykorzystywane do tworzenia kopii zapasowych

 • Mechanizm sudo

 • Tworzenie oraz modyfikacja skryptów startowych

 • Monitorowanie stanu systemu

 • Powłoka Bash - komendy wbudowane - uruchomienie listy komend, obsługa aliasów, akcje klawiszowe

 • Tworzenie skryptu - parametry oraz funkcje

 • Proces logowania

 • Cykliczne wykonywanie polecenia

Course Image NOITE LINUX EXPERT - Zaawansowane Mechanizmy Systemu Linux
Link do szkolenia na stronie noite.pl

NOITE LINUX EXPERT

Uczestnik kursu pozna zaawansowane techniki wykorzystywane w systemach Linux, pozwalające modyfikować funkcjonowanie systemu (mechanizm uwierzytelniania oraz identyfikacji użytkowników) i integrować go z innymi produktami (usługi katalogowe). Modyfikacja ustawień sieciowych serwera Linux i wykorzystanie usług typu: PAM, NSS, NIS czy Kerberos. Z punktu widzenia zgadnień sieci przedstawione zostaną zaawansowane mechanizmy wykorzystywane przez firewall w Linux (iptables) jak również QoS. Przedstawione zostaną stosowane w systemach Linux mechanizmy wirtualizacji (Wine, VMware, VirtualBox czy Xen). Ostatnia część kursu porusza zagadnienia programowania w różnych językach, tak aby administrator był w stanie radzić sobie z pakietami oprogramowania pisanymi w różnych językach. Ponadto administrator po tym kursie będzie mógł wykorzystać wybrany język do automatyzacji czynności administracji systemem operacyjnym.

Szkolenie obejmuje treść 127 e-booków.

Wymagania wstępne:
Przystępujący do kursu powinien być sprawnym administratorem systemu Linux i posiadać umiejętności na poziomie szkoleń NOITE LINUX BASIC oraz NOITE LINUX PROF.

Umiejętności zdobywane podczas kursu:
 • umiejętność modyfikacji systemu uwierzytelniania użytkowników (PAM) w oparciu o własne modele przechowywania danych,

 • dogłębna znajomość budowy systemu operacyjnego Linux,

 • umiejętność integracji serwera OpenLDAP z mechanizmami identyfikacji i uwierzytelniania oraz z serwerami realizującymi usługi internetowe ( WWW, serwer poczty elektronicznej, FTP),

 • umiejętność analizowania oraz ustawiania parametrów sieciowych jądra systemu,

 • umiejętność tworzenia zaawansowanych filtrów przy analizie pakietów IP oraz TCP na poziomie zapory sieciowej,

 • znajomość głównych języków programowania wykorzystywanych w systemie Linux takich jak C++, Perl, PHP, Python

 • umiejętność wykorzystywania języków programowania w administracji systemem Linux.


Zakres zagadnień:
 • Mechanizm PAM i NSS

 • NIS (Network Information Service)

 • System Kerberos

 • Protokół LDAP i usługi katalogowe (OpenLDAP)

 • Globalne ustawienia sieciowe jądra (katalog /proc/sys/net/)

 • Oprogramowanie IDS (snort) i host IDS (tripwire, aide)

 • Kształtowanie ruchu sieciowego QoS (CBQ, HTB)

 • Mechanizmy emulujące wirtualizację - chroot

 • User Mode Linux

 • QEMU

 • System XEN

 • VmWare

 • VIrtualBox

 • Kernel-based Virtual Machine (KVM)

 • Superkomputery – High Performance Computing

 • Możliwości programowania w systemie Linux (Ada, LISP, D, Ruby, COBOL, REXX, języki platformy .NET)

 • Języki tworzące system Linux: asembler, C, C++

 • Proces kompilacji (Makefile)

 • Debuger: śledzenie wykonywanych komend programu C

 • Język Python

 • Język Perl

 • Język PHP

Szkolenie Java.

Kurs dla smiałków z zakresu sieci komputerowych